Съобщение за поверителност за клиенти

1. Какво ни трябва?
Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Нашата Политика за защита на личните данни е налична на официалното табло за съобщения на нашата организация, както и се изпраща като прикачен файл на всички наши клиенти. При възникнали въпроси, можете да се обръщате към нас на следните адреси: dp@bll.bg или в писмена форма на адрес: Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България.
Б.Л.ЛИЗИНГ АД е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: Данни от лична карта, паспорт, данъчна декларация, служебна бележка (хартия и електронно).

2. Защо ни е необходимо?
Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим лизингова услуга.

3. Какво правим с Личните Ви данни?
Личните Ви данни се обработват в офиса на Б.Л.ЛИЗИНГ АД, намиращ се в намиращ се на Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в офиса на фирмата, намиращ се в България, Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София.
Трети страни, които имат достъп до личните Ви данни: хостинг на електронната на система, МВР, КАТ, ЦКР, Кадастрален и имотен регистър, нотариус, застрахователен брокер, колекторски фирми

4. Колко дълго ги съхраняваме?
Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за 5 години след изтичане на лизинговия договор, в съответствие с Политиката за съхранение на данни. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

5. Какви са правата Ви?
Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица.
В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с Отговорния служител по защита на данните на имейл адрес: dp@bll.bg или в писмена форма на Бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България. Нашият Служител по защита на данните ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях.