ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА НОВИ АВТОМОБИЛИ СЪС СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ДО 5 ГОДИНИ.

Нашите ценности

Търговска етика

Прилагаме стриктно писаните и неписаните бизнес правила.

Професионализъм

Висококвалифициран екип за адекватни комуникации и решения.

Постоянство

Винаги бихте могли да разчитате на нас, предвид дългосрочното обвързване.

Уважаеми клиенти,

Актуални обяви на употребявани автомобили можете да откриете

ТУК

Нашата мисия

Висококачествени и комплексни услуги на подходящи цени.
Удовлетворяване на различни клиентски потребности.
Привличане на дългогодишни коректни партньори.
Стабилно и адаптивно пазарно присъствие.
BLL

Новини

Референтен лихвен процент

3M Euribor: 3,892 %
считано от 1.4.2024 г.

Повече

По-нисък лихвен процент

Считано от 11.04.2022 г. Б.Л.ЛИЗИНГ АД предлага на своите клиенти при сключване на договор за финансов лизинг да изберат променлив лихвен процент в размер на 3-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка 3,6 %.

Повече

Нови общи условия

Бихме искали да ви уведомим, че на 11.04.2022 г. с решение на Съвета на директорите на Б.Л.ЛИЗИНГ АД са приети нови общи условия при сключване на договори за финансов лизинг с клиенти.

Повече

Защита на лични данни

Разгледайте политиката за защита на личните данни на Б.Л. Лизинг АД, съобщенията за поверителност до клиенти и партньори, формата за искане на достъп до данни

Повече