гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА НОВИ АВТОМОБИЛИ СЪС СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ДО 5 ГОДИНИ.

 

Нашите ценности:

  • Търговска етика – прилагаме стриктно писаните и неписаните бизнес правила.
  • Професионализъм – висококвалифициран екип за адекватни комуникации и решения.
  • Постоянство – винаги бихте могли да разчитате на нас, предвид дългосрочното обвързване.

 

Нашата мисия:

  • Висококачествени и комплексни услуги на подходящи цени.
  • Удовлетворяване на различни клиентски потребности.
  • Привличане на дългогодишни коректни партньори.
  • Стабилно и адаптивно пазарно присъствие.