гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

Инвестиции

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Дружеството разкрива информация на обществеността, чрез електронната медия Инвестор.БГ - www.investor.bg

ISIN код на емисията BG2100012132
Следващо лихвено плащане 18.01.2018г.
Текуща стойност на лихвен процент 5.671%

Проспект за V-та облигационна емисия, част І-ва.

Проспект за V-та облигационна емисия, част ІІ-ра.

Проспект за V-та облигационна емисия, част ІІІ-та.

ISIN код на емисията BG2100021125
Следващо лихвено плащане 01.11.2017г.
Текуща стойност на лихвен процент 5.671%

Проспект за ІV-та облигационна емисия, част І-ва.

Проспект за ІV-та облигационна емисия, част ІІ-ра.

Проспект за ІV-та облигационна емисия, част ІІІ-та.