гр.София 1138, бул."Цариградско шосе" № 144

т: 02/862 0639, 862 0659, ф: 862 0697; e-mail: office@bll.bg

EU_logo

Новини

Уважаеми клиенти,

„Българска банка за развитие” АД („ББР” АД) стартира нова он-лендинг програма, чрез която цели да облекчи условията за финансов лизинг за закупуване на машини и техника за микро, малки и средни предприятия. На 01.08.2016 г. между „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД и ББР АД бе сключен договор за кредит по Програма на ББР АД за малки и средни предприятия (МСП) - лизингополучатели „ЛИЗИНГ ЛАЙН”.

Информация за програмата - http://www.bbr.bg/bg/n/nova-programa-na-bbr-shte-podobri-uslovijata-za-lizing-na-tehnika-i-mashini

Образци на документи можете да откриете в меню „Документи”.

 


 

Уважаеми клиенти,

На 16.06.2016 г. между „Б.Л.ЛИЗИНГ” АД и „Българска банка за развитие” АД (ББР АД) бе сключен договор за кредит по Програма на ББР АД за индиректно микрофинансиране с подкрепата на Европейския Инвестиционен Фонд и „Европейския Механизъм за Микрофинансиране „Прогрес“ на Европейския Съюз.

Информация за програмата - http://www.bbr.bg/bg/n/bylgarska-banka-za-razvitie-usvoi-sredstvata-po-programa-progres

Образци на документи можете да откриете в меню „Документи”.

 Б.Л.Лизинг АД емитира пета поред емисия корпоративни облигации.

През Юли 2013г. Б.Л.Лизинг АД сключи 5-ти по ред заем за корпоративни облигации.

Параметри на емисията:
- Размер: 3 млн. евро;
- Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвъряеми, обезпечени, неконвертируеми;
- Брой на облигациите, единична номинална стойност на една облигация: 3 000 бр. с номинална стойност 1 000 евро за облигация;
- дата, от която започва да тече срокът до падежа: 18 Октомври 2013г.;
- матуритет: 5 години - до 18.07.2018г.

 


"Б.Л.Лизинг" АД емитира четвърта поред емисия облигации.

"Б.Л.Лизинг" АД, гр. София съобщава за сключването на облигационен заем чрез издаване на четвърта емисия корпоративни облигации.

Облигационният заем е отпуснат при следните параметри:
- Размер: 3,5 млн. евро;
- Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвъряеми, обезпечени, неконвертируеми;
- Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация: 3 500 бр. при номинална стойност 1 000 евро за облигация;
- дата, от която започва да тече срокът до падежа: 1 Ноември 2012г.;
- матуритет: 5 години;

Продължава >

Днес, 21 август 2012г., партньорските дружества КИА Моторс България АД, Субару Моторс ООД, Б.Л.Лизинг АД и Евроренталс ООД направиха първа копка на нов търговско-сервизен комплекс, съобразен с най-модерните стандарти в автомобилния бранш и изисквания за корпоративна идентичност. По традиция и за успех на новия обект в багера на строителя Аргогруп Екзакт ООД бе разбита бутилка шампанско, а отец Никанор от Гигински манастир "Св. Св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян" отслужи тържествен водосвет. Модерният автоцентър ще бъде изграден на бул. „Цариградско шосе” в посока излизане от София, между кръстовището с ул.”Димитър Пешев” и моста над р. Искър (срещу Горублянско Ханче).

Продължава >